• Nové technológie v zdravotníctve
 • Manažment ochorení a pacientske registre
 • Datamining, štatistické spracovanie dát
 • Komplexné pokrytie pre-launchových a launchových aktivít
 • Analýzy trendov spotreby a nákladov v zdravotníctve
 • Dizajn prieskumov trhu a neintervenčného biomedicínskeho výskumu
 • Spätná väzba od pacientov, odborníkov a regulátorov
 • Marketing a predaj
 • Projektový manažment
 • Kurzy a školenia
 • Vedecké publikácie – príprava článkov do vedeckých časopisov
 • Nákladové štúdie a farmakoekonomika
 • Epidemiologické analýzy
Táto stránka nepoužíva cookies.