• Ako sa darí výrobcom kategorizovať lieky určené na onkologické
  a zriedkavé ochorenia na Slovensku?

  Výsledky analýzy zaraďovania onkologických liekov a / alebo liekov
  určených na zriedkavé ochorenia do Zoznamu kategorizovaných liekov. Júl 2017.
 • Život pacientok s rakovinou prsníka na Slovensku.
  Výsledky pacientskeho prieskumu realizovaného v spolupráci s OZ Amazonky, 2017.
 • NSCLC
  Vybrané aspekty výskytu pokročilého a metastatického NSCLC
  podľa aktivujúcich a inhibujúcich mutácií EGFR,
  prestavby ALK a prítomnosti PD-1/PD-L1 a manažmentu
  sprievodnej zdravotnej starostlivosti.
 • Depresia
  Provazník V., Kováčová M. Vybrané aspekty zdravotnej starostlivosti
  o dospelých pacientov s depresiou rezistentnou na liečbu.
  Farmakoekonomika a lieková politika, roč. 16, 2020, č. 1, s. 4 - 8. ISSN 1336-7021.
 • Skvamocelulárny karcinóm
  Manažment liečby a zdravotnej starostlivosti o pacientov s pokročilým
  skvamocelulárnym karcinómom kože v podmienkach klinickej praxe na Slovensku.
  Kováčová M., et al.
Táto stránka nepoužíva cookies.